DNBs årsrapport for 2019 er publisert i dag

Report this content

DNB-konsernets årsrapport inkludert bærekraftsrapport, og Pilar 3-rapport for 2019 er publisert i dag, 5. mars 2020, på DNBs nettside ir.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017
Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør, tlf. 400 16 744

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.