DNBs årsrapport for 2020 er publisert i dag

Report this content

DNB-konsernets årsrapport, inkludert bærekraftsrapport og Pilar 3-rapport for 2020, er publisert i dag, 11. mars 2021, på DNBs nettside ir.dnb.no.

For ytterligere informasjon:
Investorkontakter
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thor Tellefsen, leder for Long-Term Funding, tlf. 915 44 385  

Mediekontakt
Thomas Midteide, konserndirektør, Kommunikasjon & Bærekraft, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.