DNBs kapitalmarkedsdag i London torsdag 6. september 2012

DNB-konsernet arrangerer kapitalmarkedsdag i London torsdag 6. september 2012 fra kl 9.00-14.00.
Ytterligere opplysninger om agenda og praktiske detaljer kommer senere.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner