DNBs kjernekapital over 15 prosent

DNBs resultat for første kvartal var 5 222 millioner kroner, en reduksjon på 1 315 millioner fra første kvartal 2015. Korrigert for basisswapper var resultatet 746 millioner kroner lavere enn i første kvartal 2015. Restruktureringskostnader i forbindelse med omstilling og nedleggelse av filialer, samt høyere tapsavsetninger, forklarer reduksjonen i resultatet. Samtidig økte DNBs rene kjernekapitaldekning fra 12,7 til 15,2 prosent fra første kvartal 2015 til 2016.

– Dette er et svært solid resultat som vi godt fornøyde med. Og for første gang ser vi 15-tallet på den rene kjernekapitaldekningen vår. Det er en milepæl i arbeidet med å gjøre DNB til en av verdens mest solide banker, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Årets tre første måneder var preget av store endringer. DNB Personmarked Norge annonserte 4. februar sin nye strategi for fremtidens bankhverdag, med en omfattende reduksjon i antall filialer og samtidig en tydelig satsing på digital utvikling og kundesenteret. Vipps har nylig lansert løsninger for foreninger og bedrifter.

– Det er nå vi legger grunnlaget for at DNB fortsatt skal være i front når det gjelder kundeservice og digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for kundene. Samtidig vet vi at noen kunder fortsatt opplever den digitale virkeligheten som vanskelig å forstå. Derfor har vi de siste månedene invitert over 50 000 kunder på nettbankkurs for å hjelpe til med overgangen, sier Bjerke.

Øker de estimerte nedskrivningene
Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 1 174 millioner kroner, mot 575 millioner i 2015. Over halvparten av nedskrivningene er gruppenedskrivninger, som påvirkes av mindre positive utsikter for norsk økonomi og negativ utvikling i enkelte sektorer. Individuelle nedskrivninger på utlån var på linje med fjoråret. Porteføljen med tapsutsatte engasjementer økte med 1 milliard kroner fra 2015.

Det var en negativ utvikling i markedene for rigg og offshore servicefartøy i kvartalet, noe som påvirket gruppenedskrivningene. Som en følge av dette økes estimatet for bankens totale nedskrivninger til inntil 6 milliarder kroner for 2016. Nedskrivninger i 2017 ventes å ligge på samme nivå som estimatet for 2016, mens det forventes lavere nedskrivninger i 2018.

Netto renteinntekter økte med 127 millioner kroner grunnet valutakurseffekter og høyere marginer. Totale kostnader eksklusive engangseffekter knyttet til restrukturering og valutakurseffekter ble
159 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor. Kostnadsgraden for kvartalet ble 41,8 prosent.

Norsk økonomi i sakte nedkjøling
BNP for Fastlands-Norge økte med 1 prosent i 2015, som var lavere enn de fleste prognoser. 2016 har fortsatt der fjoråret slapp, med fortsatt lav oljepris og en svakt stigende arbeidsledighet.

– Vi jobber tett med de kundene som er rammet hardest av oljesmellen. DNB skal være til å stole på også når kontantstrømmen blir krevende og lån skal innfris. De ansatte i DNB legger ned mange viktige arbeidstimer for å få til gode restruktureringsprosesser for kunder og sikre bankens verdier i et krevende marked, sier Bjerke.
– Samtidig ser vi mange gode eksempler på at det er i motbakke det fødes nye ideer, selskaper og arbeidsplasser som skal ta norsk økonomi videre inn i fremtiden. DNB satser tungt på å være til stede for gründere og innovatører landet over, avslutter konsernsjefen.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2016 :
• Driftsresultat før skatt utgjorde 6,8 milliarder kroner (8,7)
• Resultatet var 5,2 milliarder kroner (6,5)
• Resultat per aksje ble 3,14 kroner (4,01)
• Egenkapitalavkastningen ble 11,2 prosent (16,1)
• Kostnadsgraden var 41,8 prosent (37,0)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,2 prosent (12,7)

Sammenlignbare tall for 2015 i parentes.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no