DNBs million går til Ulstein Power & Control

Ulstein Power & Contols skipsbro ble kåret til Norges beste forretningsidé i Trondheim i går der bedriften fikk tildelt DNBs innovasjonspris på 1 million kroner.

Kåringen og overrekkelsen skjedde på Rockheim i Trondheim i går ettermiddag, tirsdag 12. mars. Konsernsjef i DNB og jurymedlem, Rune Bjerke, overrakte prisen til produktsjef i Ulstein Power & Control, Arne Ove Rødstøl, som tok imot på vegen av bedriften.
-Gründerånden i dette landet strekker seg langt utover oljenæringen. Med så høyt nivå blant de åtte finalistene så var det definitivt ikke enkelt å kåre en vinner. Ulstein Power & Control ble en verdig vinner, og jeg håper vi får se mye til både vinneren og de andre finalistene i årene som kommer, sa Rune Bjerke fra scenen da han hadde delt ut prisen.

Moderne skipsbro
Ulstein Power & Control, som holder til i Ålesund, har utviklet et konsept for en moderne skipsbro som setter mennesket i sentrum og som dermed er bedre egnet til i forhold til sikkerhet og komplekse operasjoner. Arbeidsstasjonene på broen er for eksempel utformet med tanke på å unngå trøtthet.
I juryens begrunnelse heter det blant annet at ”bedriften representerer en innovativ tenkning innenfor et område med et stort behov for modernisering. Juryen har vektlagt at idéen er kunnskapsdrevet og kan bidra til å forsterke norsk næringsutvikling og bidra til å løfte en hel bransje. Ideen tar utgangspunkt i en industri med lange tradisjoner og kan bidra til at Norge beholder et globalt fortrinn. Løsningen vil sette en ny standard innenfor næringen som er en av de viktigste i Norge. Ideen vil kunne bidra til betydelig forbedring og standardheving innenfor HMS der både mennesker og materielle verdier beskyttes bedre. Ideen har utgangspunkt i en kystnær bransje. Kandidaten har vektlagt design og funksjonalitet på en nyskapende måte.

På 2. plass
Oslobedriften Beck Engineering kom på andreplass og fikk en pengepremie på 100.000 kroner. Bedriften har utviklet et system som ved hjelp av stereokamera og laser kan bekjempe lakselus på en effektiv og miljøvennlig måte. Hittil har lakselus vært bekjempet ved hjelp av kjemikalier og legemidler. Beck Engineerings optiske metode er langt mer miljøvennlig og automatisert.

På 3. plass
Mossebedriften Gentian Technology kom på tredjeplass og fikk en pengepremie på 50.000 kroner. Bedriften har laget en løsning som kan diagnostisere infeksjon på dyr, i første omgang for hund. Det dreier seg om proteinet CRP som kan brukes for å bestemme inflammasjon hos hunder på samme måte som det brukes på mennesker. Fra sommeren av vil dette produktet bli distribuert til tyske veterinærlaboratorier.

Juryen
Juryen i DNB Innovasjonspris’ nasjonale finale besto av Berit Kjøll (leder), Rune Bjerke, Paul Chaffey, Shahzad Rana, Siv Jensen, Karl-Christian Agerup og Heidi Wiig Aslesen.

Bilder
Bilde av vinneren, Ulstein Power & Control, finner du her
Bilde av bedriften som ble nummer to, Beck Engineering, finner du her
Bilde av bedriften som ble nummer tre, Gentian Technology, finner du her

Kontakt:
Produktsjef i Ulstein Power & Control, Arne Ove Rødstøl, tlf. 907 67 640
Daglig leder i Beck Engineering, John Arne Breivik, tlf. 404 64 040
Prosjektkoordinator i Gentian Technology, Ben Campbell-Kelly, tlf. 922 21 628
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 90929940

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner