EBA-stresstest viser en robust kapitalposisjon

Report this content

DNB Bank-konsernet har deltatt i EBAs (European Banking Authority) stresstest, basert på tall per årsskiftet 2017/2018, og med en stressperiode fra 2018 til 2020. Kjernekapitaldekningen (CET1 ratio) for DNB Bank-konsernet har et moderat fall fra 16,2 prosent ved utgangen av 2017 til 15,0 prosent i slutten av 2020.

I stress-scenarioet faller ren kjernekapitaldekning (CET1 ratio) for DNB Bank-konsernet til 13,5 prosent i slutten av 2018. Utlånstapene er etter nye IFRS 9-prinsipper særlig konsentrert til 2018, noe som sammen med tap relatert til markedsrisiko og reduserte netto renteinntekter medfører et negativt resultat etter skatt på 928 millioner euro (9 136 millioner kroner) for 2018. Økning i risikovektede eiendeler bidrar også til fallet i kapitaldekningen. Positive resultater i 2019 og 2020, som blant annet skyldes nedgang i utlånstap, fører til at kapitaldekningen øker til 15,0 prosent ved utgangen av 2020. DNB er tilfreds med resultatene av stresstesten, som viser at banken har en robust inntjeningskapasitet og kapitalposisjon.

Links: EBA stress test results

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner