Endrer etiske regler for eksterne fond

DnB NOR-konsernet har bestemt å stramme inn de etiske reglene for eksterne leverandører som tilbyr fond gjennom bankens distribusjonskanaler.

– Nå må disse leverandørene forplikte seg til å følge vårt strenge etiske regelverk, sier konserndirektør for forsikring og kapitalforvaltning i DnB NOR, Tom Rathke. Innstrammingen kommer blant annet som et resultat av medieoppslag i februar, der det fremkom at fond som ble distribuert gjennom DnB NORs nettløsninger, blant annet var involvert i våpenproduksjon. – Vi har nå bestemt at vår uttalte ambisjon skal være at alle nye fond fra eksterne leverandører som skal tilbys i våre handelsløsninger, skal være i samsvar med vårt etiske regelverk. For eksisterende fond vil vi gå inn i en dialog og utelukke de fondene som ikke vil følge reglene, sier Rathke. Eksterne fond utgjør 2,1 prosent av DnB NOR Kapitalforvaltnings samlede forvaltningskapital på 428 milliarder kroner. – Våre egne investeringer er i samsvar med vårt etiske regelverk, som blant annet følger FNs Global Compact og OECDs retningslinjer. I alt er 53 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på vårt SRI-regelverk, sier Rathke videre. De nye og strengere reglene for etiske investeringer ble presentert på et møte der blant annet Amnesty, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors var til stede. – Vi er glade for de innspillene vi har fått fra disse organisasjonene, og synes at dialogen har vært konstruktiv, sier Tom Rathke.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia