Endret konsernledelse i DNB

DNB Bank ASA har endret konsernledelse fra og med mandag 11. desember 2017. Endringene kommer for å få økt kraft bak DNBs strategiske satsinger.

Selskapets nye konsernledelse består av:

Rune Bjerke: Konsernsjef

Kjerstin Braathen, Konserndirektør Konsernfinans 

Harald Serck-Hanssen, Konserndirektør Storkunder & Internasjonal

Ingjerd Blekeli Spiten (starter januar 2018), Konserndirektør Personmarked

Solveig Hellebust, Konserndirektør People & Operations

Alf Otterstad (konstituert), Konserndirektør IT

Ottar Ertzeid, Konserndirektør Markets

Benedicte Schilbred Fasmer, Konserndirektør Bedriftsmarked

Trond Bentestuen, Konserndirektør, Wealth Management & Insurance

Ida Lerner, Konserndirektør Risikostyring

Mirella Elisa Wassiluk (starter april 2018), Konserndirektør Compliance

Rasmus Aage T. Figenschou (konstituert), Konserndirektør New Business

Thomas Midteide, Konserndirektør Media & Marketing

Kontakt:

Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017

Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Abonner