ENDRING I STYRET I DNB NOR ASA

DnB NOR ASA er i dag meddelt at Heidi M. Petersen trekker seg fra styret i DnB NOR ASA. Bakgrunnen er hennes mange styreverv i norske selskaper som er vanskelig forenlig med finansieringsvirksomhetslovens strenge krav til sikkerhet ved lån til selskaper som har styremedlem som også er styremedlem i DnB NOR ASA. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR ASA er i dag meddelt at Heidi M. Petersen trekker seg fra styret i DnB NOR ASA. Bakgrunnen er hennes mange styreverv i norske selskaper som er vanskelig forenlig med finansieringsvirksomhetslovens strenge krav til sikkerhet ved lån til selskaper som har styremedlem som også er styremedlem i DnB NOR ASA. Store børsnoterte selskaper opplever det som krevende å finne styremedlemmer som tilfredsstiller dagens høye krav til kompetanse og mangfold. DnB NOR beklager derfor at attraktive styremedlemmer i DnB NORs styrende organer må trekke seg som følge av finanslovgivningens krav.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner