Etterforskning av DNB avsluttet

Report this content

Oslo statsadvokatembeter har avsluttet etterforskningen av DNB i Samherji-saken.

28. november 2019 informerte Økokrim om at de hadde innledet etterforskning mot DNB. Dette skjedde i forbindelse med at DNB hadde kundeforhold til det islandske fiskerikonsernet som i media hadde blitt knyttet til påstått korrupsjon i Namibia.

DNB er orientert om at etterforskningen ikke har frembragt informasjon som foranlediger straffeforfølgning av enkeltpersoner. Statsadvokaten mener heller ikke at foretaksstraff er aktuelt i denne saken. Saken er henlagt.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Økokrim, og har delt all relevant informasjon vi har hatt. Vi tar til etterretning at de slår fast at DNB ikke straffeforfølges, sier Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft.

 

Kontaktinformasjon:
Rune Helland, Head of Investor relations: 977 13 250
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon og bærekraft: 962 32 017

Abonner