Få bedrifter tilbyr pensjon utover minstekravet

Få bedrifter tilbyr bedre pensjonsordninger enn andre. Nesten ingen tilbyr tjenestepensjonsordninger utover minstekravet.

-Bedriftene ser tydeligvis ikke at tjenestepensjon er et attraktivt jobbgode, sier småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Pensjonsreformen har ført til økt oppmerksomhet rundt pensjon og pensjonsordninger, men likevel er det fortsatt slik at mer enn halvparten av norske bedrifter kun setter inn lovens minimumsbeløp til de ansattes tjenestepensjoner. Det går frem av en undersøkelse som Opinion Perduco har gjort for DNB.

-Bedrifter som tilbyr mer enn minimumsgrensen må bli flinkere til å markedsføre dette både overfor arbeidstakerne og potensielt nye ansatte. Bedriftene bør bli flinkere til å fortelle at pensjon er lønn som arbeidstakerne vil få utbetalt senere i livet, mener Dokk Holm.

-Pensjon utgjør en stor kostnad for bedriftene. Men hvis bedriften synliggjør at de har en god tjenestepensjonsordning, kan det bidra til at bedriften fremstår som en mer attraktiv arbeidsgiver. I så fall vil det være gull verdt for bedriften nå som arbeidsledigheten er lav og konkurransen om de beste hodene er stor, sier hun.

Slik slår tjenestepensjonen ut:

Årlig tjeneste– pensjon Pensjon inkl. Folketrygden
Årsinntekt Minsteordning Øvre grense Minsteordning Øvre grense
400.000 29 000 73 000 203 000 247 000
600.000 47 000 137 000 280 000 371 000

Altså vil en høytlønnet som jobber i en bedrift med beste ordning få 90.000 kroner mer i årlig pensjon enn en høytlønnet som jobber i en bedrift med minimumsordning.

Forutsetninger: Arbeidstager født i 1981, begynte som 25-åring, pensjon fra 67 år. Brutto avkastning på 5,5 prosent per år. Det legges til grunn lønnsvekst, inflasjon og G-vekst på 4 prosent, reell avkastning blir 1,5 prosent per år.


Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner