Færre skriver samboerkontrakt

Bare 17 prosent av dagens samboende par har skrevet samboerkontrakt mot 23 prosent for ett år siden. Andelen har ikke vært lavere siden 2007.

Dette fremgår av en undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at samboere som ikke skriver kontrakt er økonomisk uansvarlige. Hun oppfordrer alle samboere til å skrive kontrakt.
-Har dere ikke kontrakt, kan et samlivsbrudd få uante økonomiske konsekvenser. I motsetning til gifte par som lignings- og lovmessig blir sett på som en enhet, blir samboere sett på to ulike individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet, kan du ta med deg ut. Derfor er det viktig å få ned på papiret hvem som eier hva og avklare hvordan fordelingen blir ved et brudd, sier hun.

Sandmæl forstår godt at mange der og da føler at de har det greit slik som de har det og at de kan leve på luft og kjærlighet, men hun forstår ikke at de tør å basere fremtiden sin på det.
-Mange par vegrer seg for å ta opp økonomiske spørsmål. De tror det kan legge en demper på romantikken eller i verste fall ødelegge forholdet. Men lages ikke klare kjøreregler, er det akkurat det som blir resultatet, erfarer Sandmæl.

Samboeravtalen
En samboeravtale har ingen formelle krav, men den er sikrest om den er underskrevet av begge parter og et vitne. Det kan også være lurt å lage en kopi til hver, samt oppbevare den hos en tredjepart.
-Avtalen bør oppdateres en gang i året, råder Sandmæl.

Dette bør med i en samboeravtale:

  • Eierandel for bolig og fritidseiendom
  • Hvem eier hva av verdigjenstander
  • Hvem er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld 
  • Kompensasjon for å gå hjemme med barn, pusse opp eller oppgradere bolig/fritidseiendom
  • Regler for fremgangsmåten ved et skifte

I tillegg til samboeravtalen bør det opprettes et testament og en livsforsikring.

-Samboere uten felles barn eller venter felles barn har ikke arverett. Har dere felles barn har dere kun en begrenset arverett på maks 4G (328 488 kr). Det kan derfor være lurt med en livsforsikring fordi utbetalingen ved død går utenom arveoppgjøret.

Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Tags:

Abonner