Fastrenten fortsatt lav

Tåler du ikke høyere lånekostnader, bør du vurdere å binde boliglånsrenten din. Fastrenten er fortsatt på et relativt lavt nivå historisk sett, så det er ikke for sent, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB NOR.

-Fastrente er som regel et hett tema når den ligger lavere enn den flytende renten, men fordi fastrenten totalt sett har steget mer enn den flytende renten de siste månedene og nå ligger litt over, frister det ikke like mye. Til tross for dette er fastrenten imidlertid fortsatt lav sett i et historisk perspektiv. De som har behov for forutsigbarhet, kan fortsatt binde renten på et relativt lavt nivå. Dette kan være aktuelt spesielt for unge førstegangskjøpere, sier hun.

Sandmæl anbefaler alle som vet det kan bli vanskelig å takle en renteoppgang på 3 prosentpoeng eller mer, å vurdere å binde renten nå. I dag kan du binde boliglånsrenten i tre eller fem år på henholdsvis 4,37 eller 4,48 prosent effektiv rente.

-Høsten 2008 ville vi vært lykkelige over å ha en boliglånsrente på under 4,5 prosent, som er det nivået fastrenten ligger på nå. Men når den flytende renten er lavere enn fastrenten, som nå, vil de fleste vegre seg for å velge fastrente fordi det per i dag vil være dyrere. Om et år eller to kan dette imidlertid være snudd på hodet. Det er ikke usannsynlig at den flytende boliglånsrenten vil øke de neste par årene.

-Vil en renteoppgang velte økonomien din, kan tiden være inne for å vurdere fastrente. Når og hvis markedet endrer oppfatning og begynner å tro at den flytende renten vil stabilisere seg på et høyere nivå, vil også fastrenten stige som følge av de samme forventningene, forklarer hun.

De fleste vil fortsatt velge flytende
Men ingen bør velge fastrente fordi de tror de kan tjene på det. Fastrente velger du hvis du ikke tåler en renteoppgang eller vil ha forutsigbare utgifter. Hvis du ikke trenger forutsigbarhet og heller ønsker fleksibilitet, bør du velge flytende rente.

Forbrukerøkonomen oppfordrer imidlertid folk med flytende rente til å ta høyde for en mulig renteøkning.
-Øk for eksempel de månedlige nedbetalingene på lånet ditt allerede i dag, slik at du venner deg til høyere renteutgifter. Tenk på boligen som en stor sparebøsse, anbefaler hun.

Fastrentelån (faktaboks)
Velger du fastrente på ditt boliglån, binder du renten på lånet ditt for en avtalt periode – ett, tre, fem eller ti år - slik at du vet akkurat hvor mye du skal betale hver måned i denne perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet.
Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også fullt mulig å bryte en fastrenteavtale. Hvis du går ut på overkurs, må du betale ekstra, og hvis du går ut på underkurs, får du igjen penger.
Det er overkurs hvis renten på kundens lån er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. gjenstående bindingstid, totalt lånebeløp i banken, belåningsgrad og eventuell bedriftsavtale/program. Differansen utgjør et rentetap for banken. Dette rentetapet kalles rentetapserstatning og må betales av kunden.
Det er underkurs hvis renten på kundens lån er lavere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. til gjenstående bindingstid, totalt lånebeløp i banken, belåningsgrad og eventuell bedriftsavtale/program. Differansen er en rentegevinst for kunden.
Overkurs er fradragsberettiget ved skatteligningen, mens underkurs er skattepliktig kapitalinntekt.

Bilder:
Her finnes bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl:
http://www.flickr.com/search/?q=Silje+Sandm%C3%A6l&f=hp


Kontakt:

Forbrukerøkonom i DnB NOR, Silje Sandmæl, tlf. 48287522

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Abonner