Feil i Finansavisen

I Finansavisen i dag er det en forsidesak om pensjonsordningen i DNB. Det står at konsernledelsen ikke er en del av den nye ordningen. Dette er feil.

DNB la om sin ytelsesbaserte pensjonsordning for lønn opp til 12G med virkning fra årsskiftet. Samtlige ansatte i DNB har nå en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn opp til 12G – dette gjelder også alle medlemmer av konsernledelsen. Alle medlemmer i KL (eksklusive Thomas Midteide og Solveig Hellebust) har imidlertid inntil videre avtale om ytelsesbasert pensjon for pensjonsgrunnlag over 12G. Det er ikke inngått nye avtaler om dette for ansatte etter 1.1.2008.

Vi ser nå på løsninger for hvordan DNB kan komme over på innskuddsbaserte løsninger også for lønn over 12 G. Det er for tidlig å si noe om hvilke løsninger vi vil komme frem til. DNB ønsker mer transparente løsninger tilpasset dagens arbeidsmarked og pensjonsreformen. Dette er også i tråd med de råd vi gir våre kunder innenfor vår pensjonsvirksomhet.

Finansavisen var klar over dette, men valgte å se bort fra DNBs svar i saken som er på trykk i dagens avis.


Pressekontakt:

Informasjonsdirektør Even Westerveld: 400 16 744
Konserndirektør Kommunikasjon, Thomas Midteide: 962 32 017

Abonner