Fett julebord og dyre julegaver kan gi baksmell

Bedrifter som i den festelige førjulstiden tar feiringen helt ut, kan bidra til at de ansatte blir sittende igjen med en regning de ikke hadde regnet med.

-Julebordsesongen er nå godt i gang og bedriftene bør ha skaffet seg oversikt over skatteregelverket som gjelder julebord og julegaver, mener småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB. For de som ikke har oversikt, gir hun her en kort opplisting:

  1. Julebordet regnes ikke som skattepliktig inntekt for ansatte. Julebordet eller årsfesten er et velferdstiltak. Fordelen er skattefri hvis den er rimelig og tilbys alle eller en stor gruppe av de ansatte. Skattefritaket omfatter også den ansattes familie innenfor rammen av hva som er rimelig.
  2. Bedriften har fradragsrett for julebordet når det gjelder de ansattes interesser og det er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet.
  3. Skattefritak for person og fradragsrett for arbeidsgiver omfatter også eiere, styremedlemmer, aksjonærer, deltidsansatte og korttidsansatte, dvs. personer knyttet til bedriften.
  4. Bedriften får fradrag for kostnader knyttet til eksterne gjester så lenge disse kostnadene fordeles forholdsmessig på personer knyttet til bedriften.
  5. Gaver til ansatte og styremedlemmer er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Gaven er imidlertid skattefri for mottaker dersom den er for eksempel er en julekurv eller et gavekort som ikke kan innløses i kontanter og når verdien ikke overstiger 1.000 kroner i løpet av året og bedriften ikke fradragsfører kostnaden.
  6. Gaver til forretningsforbindelser er ikke fradragsberettiget for bedriften, men regnes som representasjonskostnader.
  7. Gaver i form av reklame som ikke overstiger 225 kroner kan i visse tilfeller være fradragsberettiget for bedriften som reklamekostnad, for eksempel luer med påtrykte firmanavn.
  8. Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi er ikke skattepliktige. Uavhengig av reglene om gaver åpner ligningspraksis for at det kan gis gaver av bagatellmessig verdi, som for eksempel blomster eller konfekt. Slike gaver er ikke skattepliktig for mottaker.
  9. Alkohol er ikke skattepliktig for ansatte når det er snakk om servering forbundet med rimelige velferdstiltak eller gaver av bagatellmessig verdi.
  10. Kostnader til representasjon er ikke fradragsberettiget for bedriften. Representasjon kan være servering til f.eks. forretningsforbindelser eller servering i forbindelse med ulike besøk. Representasjon kan også bestå av reiser til større sportsarrangementer, jakt- og fisketurer o.l. Representasjon kan også være gaver til forretningsforbindelser.

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner