Finanstilsynet godkjenner tilbakekjøp av aksjer

Det vises til generalforsamlingen i DNB ASA 25. april 2017, der styret fikk fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer for opp til 2,0 prosent av selskapets aksjekapital, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.

Finanstilsynet har godkjent fullmakten under forutsetning av at kapitaldekningsmålet er oppfylt etter tilbakekjøpet og at det totale beløpet som benyttes til utbytte og tilbakekjøp, ikke overstiger 75 prosent av årsresultatet for 2016.


For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: 

Rune Helland, head of Investor Relations 
Tlf. +47 23 26 84 00  eller mob. +47 977 13 250
E-mail: rune.helland@dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner