Finanstilsynet opprettholder gebyr

Report this content

DNB informerte 7. desember 2020 om at Finanstilsynet i en foreløpig rapport varslet et administrativt overtredelsesgebyr til DNB på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. I dag publiserer Finanstilsynet endelig rapport i samme sak, som bekrefter dette gebyret. DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020.

Finanstilsynet publiserer i dag også en rapport fra desember 2020 vedrørende undersøkelser om det islandske fiskerikonsernet Samherji. Samherji er beskyldt for hvitvasking og korrupsjon i forbindelse med virksomhet selskapet har drevet med i Namibia. Økokrim gjennomførte en grundig etterforskning av DNBs rolle i Samherji-saken. Politiet henla saken mot DNB 11. februar 2021, etter at DNB hadde delt all relevant informasjon.

Forholdene Finanstilsynet omhandler i Samherji-saken ligger til dels så mange år tilbake i tid at de er foreldet, og inntraff under den gamle hvitvaskingsloven. DNBs arbeid med anti-hvitvasking er betydelig styrket siden den gang.

DNB er enig i at det var mangler ved kundetiltakene i de seks selskapene som Finanstilsynet har påpekt i forbindelse med Samherji-saken. Bankens egne undersøkelser har avdekket de samme svakhetene som Finanstilsynet påpeker.

Med utgangspunkt blant annet i Samherji-saken har DNB jobbet for fullt med gjennomgang av kundeporteføljen. Formålet er at banken skal kjenne kundene og forstå hvitvaskingsrisikoen de representerer. Arbeidet er omfattende.

Ikke mistenkt for hvitvasking

DNB har ikke vært mistenkt for hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking. Finanstilsynet kommer med kritikk av DNBs etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det å levere på myndighetenes forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave DNB har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet. 

DNB bruker svært store ressurser på kampen mot hvitvasking. Likevel erkjenner DNB at anti-hvitvaskingsarbeidet ikke hadde gitt tilstrekkelige resultater på tilsynstidspunktet, og banken aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet.

Styrets øverste prioritet

De siste årene har DNB iverksatt mange tiltak for å styrke anti-hvitvaskingsarbeidet. Organisering, risikovurderinger, risikoklassifisering og elektronisk overvåking er områder som er betydelig styrket. Styret og ledelsen følger jevnlig opp dette viktige arbeidet.

DNB kjenner seg ikke igjen i Finanstilsynets vurdering om manglende prioritering av anti-hvitvaskingsarbeidet hos styret og ledelsen.

Kampen mot hvitvasking er helt øverst på styrets prioriteringsliste. Finanstilsynet har rett i at vi har områder vi må bli bedre på, men vi har også gjort store forbedringer de siste årene. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og DNB skal fortsette å prioritere dette framover.

Kontaktinformasjon:

Rune Helland, Head of investor relations: +47 977 13 250

Vibeke Hansen, Kommunikasjonsdirektør: +47 990 13 349

Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon og bærekraft: +47 962 32 017

Abonner