Finn feil og spar tusenlapper

Du kan spare flere tusen kroner på å avdekke feil i selvangivelsen. Godt voksne er obs på dette og gjennomgår den nøye, mens den yngre garde lar selvangivelsen seile sin egen sjø.

Hele 80 prosent av de mellom 40 og 60 år sjekker selvangivelsen før de returnerer den. 65 prosent av dem sjekker også om alle mulige fradrag er med. Av de mellom 18 og 24 år ser bare halvparten over den, og kun 37 prosent av dem sjekker om alle mulige fradrag er med. Dette fremkommer av en fersk undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB.

- Ikke la den elektroniske forenklingen bli en sovepute. All input til Skatteetaten er levert av noen, og alle disse kan ha feil i leveransene sine. I tillegg kan du spare mye penger på å få med alle fradragene du har rett på, gjør forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, oppmerksom på.

Sandmæl minner også om at vi har plikt både til å oppgi realiserte gevinster og korrigere feil.

-Når det gjelder selvangivelsen har vi både rettigheter og plikter. Hver enkelt plikter å påse at opplysningene er riktige. Glemmer du å oppgi inntekter eller formue, kan du risikere tilleggsskatt, i verste fall fengsel. Mange gruer seg til å gjennomgå selvangivelsen, men vær klar over at denne jobben ofte kan bli godt betalt.

Det kan også være lønnsomt å sette seg ned sammen med partneren sin.

-Ofte er boliglånet kun ført opp på hovedlånetaker, og det kan lønne seg å sjonglere gjeldsrentene mellom seg for å redusere alminnelig inntekt. Ektefeller kan fritt flytte gjeldsrenter mellom seg, mens samboere må vedlegge en kort beskrivelse av fordelingen, opplyser Sandmæl.

For å kontrollere at opplysningene er korrekte og fullstendige trenger du lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, årsoppgaver fra banker og annen relevant dokumentasjon. Alt dette at du fått tilsendt, enten per post, i nettbanken din eller på altinn.no.

-Foruten å sjekke de forhåndsutfylte tallene er det viktig å få med inntekter og fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, presiserer forbrukerøkonomen.

Siljes sjekkpunkt-liste:

 • Har du riktig skatteklasse?
 • Har du krav på særfradrag?
 • Har du fått fradrag for barnepass?
 • Har du pendlerutgifter?
 • Har du reiseutgifter mellom hjem, arbeid og/eller barnehage?
 • Har du fått eller betalt underholdsbidrag? Gjelder ektefeller/tidligere ektefeller
 • Er du pensjonist bør du lese i rettledningen om skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.
 • Har dere som er samboere/ektefeller fordelt renteutgiftene hensiktsmessig?
 • Har du realisert tap eller gevinst på aksjer må du fylle ut RF-skjemaet og sjekke at det stemmer.
 • Sjekk om ligningsverdien på boligen stemmer. Det er forskjell på bolig du bor i og utleiebolig.
 • Har du brutt en fastrenteavtale? Det er overkurs hvis renten på fastrentelånet ditt var høyere enn det som på det tidspunktet var gjeldende fastlånsrente. Overkurs er fradragsberettiget ved skatteligningen, mens underkurs er skattepliktig kapitalinntekt.

For lønnstakere og pensjonister er siste frist for å godkjenne og levere selvangivelsen 30. april.

Har du ingen endringer, trenger du ikke levere eller godkjenne.

Kontakt:
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl 482 87 522

 

 

Tags:

Abonner

Sitater

Du kan spare flere tusen kroner på å avdekke feil i selvangivelsen
Silje Sandmæl