Flere stiller miljøkrav til bankene

Kunder, investorer, myndigheter og ansatte stiller stadig større krav til at bankene tar ansvar for miljø og samfunn. Likevel er DNB fortsatt den enste nordiske banken som presterer godt nok for Dow Jones.

DNB er som eneste nordiske bank for sjette år på rad tatt opp i Dow Jones’ bærekraftsindeks. Dette ble klart i går. Bare 10 prosent av verdens banker blir tatt opp i denne indeksen.
-Dette er et gullkantet bevis på at banken tar ansvar for samfunn og miljø både i investeringer, kreditt og i leverandørporteføljen, sier ansvarlig for samfunnsansvar og kultur i DNB, Dag Arne Kristensen.

Anerkjennelsen fra Dow Jones er viktig for DNB fordi dette får stadig mer å si for bankens lønnsomhet og risikohåndtering.

Nye tiltak
Banken
har blant annet fått uttelling for at den har implementert et helt nytt miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO 14001.
-
Vi erfarer at denne typen miljøsertifisering kan være avgjørende for om DNB vinner tilbudskonkurranser eller ikke. Sertifiseringen har også bidratt til at vi har fått på plass bedre prosesser for å ivareta miljøhensyn, blant annet for oppfølging av energiforbruket, som vi hvert år rapporterer til en ekstern revisor i tillegg til Dow Jones, opplyser Kristensen.

Følgende tiltak har også bidratt til at Dow Jones har gitt DNB god score:

  • Banken kan dokumentere hvilken kroneverdi den hvert år tilfører samfunnet gjennom kurs i privatøkonomi som holdes i samarbeid med Kronprinsparets fond og Røde Kors.
  • Banken har innført reviderte retningslinjer for ansvarlig kreditt, ny modell for ansvarlig leverandøroppfølging og etablert nye retningslinjer for antikorrupsjon.

Dette er Dow Jones’ bærekraftsindeks:
Dow Jones vurderer hvert år verdens 2.500 største selskapers evne til å håndtere bærekraftstrender på en måte som styrker selskapenes langsiktige lønnsomhet. De 10 prosent beste innenfor hver bransje tas opp i Dow Jones’ bærekraftsindeks.

Kontakt:
Ansvarlig for samfunnsansvar og kultur i DNB, Dag Arne Kristensen, tlf. 901 40 706

Tags:

Abonner