Forbrukerøkonom slår pensjonsalarm

Nordmenn har ikke filla peiling på pensjon, ikke engang de som nærmer seg pensjonsalder. Bare én av ti av de mellom 50 og 60 år mener at de har god peiling og langt færre blant de yngre.

Dette fremkommer av en undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB hvor et utvalg av befolkningen mellom 18 og 60 år blir bedt om rangere pensjonskunnskapene sine med terningkast hvor 1 er dårligst og 6 best. Landsgjennomsnittet oppgir at de ligger på terningkast 2,7. Kun 6 prosent gir seg selv terningkast 5 eller 6.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, er rystet.
Ikke uventet ser vi at de eldste har ”best” kjennskap hva de får i pensjon, men jeg er ikke imponert. Kun 9 prosent av de mellom 50 og 60 år sier at de har gode kunnskaper om pensjon, og det er overraskende lite. Hvorfor tenker ikke flere på at pensjonen blir hovedinntekten deres om bare få år og skal være det i mange år fremover? spør hun.

Roper varsko
Sandmæl roper nå et varsko om at folk må våkne opp av pensjonsdvalen:
Verden og pensjonssystemet har forandret seg med pensjonsreformen som kom i 2011 og det nylige forslaget til ny tjenestepensjon i privat sektor. Nå er det du selv som må ta grep hvis du vil ha økonomisk handlefrihet i alderdommen.

Pensjonen folk skal leve av består av pensjonsopptjening fra folketrygden og arbeidsgiver samt egen sparing.
 Derfor er det viktig at du tidlig setter deg inn i hva du kan forvente av folketrygden og arbeidsgiver, slik at du får en pekepinn på hvor mye du må spare selv. Tenk på hvordan du har lyst til å leve som pensjonist. Har du noen drømmer du vil oppfylle, vil du bo i utlandet om vinteren, dra på cruise eller kjøpe båt? Kanskje er du gift med en som er eldre enn deg og dere har lyst til å pensjonere dere sammen? Alt dette koster penger, minner hun om.

Sandmæl oppfordrer også dagens arbeidstakere til å begynne å forhandle om pensjon på lik linje med lønn.
Sett krav til tjenestepensjonsordningen. Gjør du ikke det, vil bedriftene fortsette å tilby dårlige ordninger. 500.000 bedrifter tilbyr i dag den dårligste ordningen, altså en 2-prosentsordning. Hvis det nye forslaget om økte innskuddssatser slår igjennom vil en 30-åring med en gjennomsnittslønn på 450.000 kroner i inntekt tape over 100.000 kroner i årlig pensjon hvis vedkommende velger en bedrift med en dårlig pensjonsordning kontra en bedrift med god ordning, opplyser hun.

Sjekk hva du får
Slik sjekker du hvor mye du kan forvente deg å få i pensjon: Logg deg inn på www.norskpensjon.no med bankID så kan du se hva du kan forvente å få fra arbeidsgiver og folketrygden. Du kan også finne mye informasjon på www.nav.no.


Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her


Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner