Forlik mellom DNB og kommunene

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken.

Forliket innebærer at kommunene betaler 650 millioner kroner som et endelig oppgjør til DNB. Dette medfører at rettsforhandlingene som var berammet til 21. september 2015, ikke vil finne sted.

Avtalen er betinget av godkjennelse av besluttende organer i kommunene og DNB. 

Forliket vil medføre en negativ resultateffekt på 159 millioner kroner før skatt for DNB andre kvartal 2015.

Saken gjelder det økonomiske oppgjøret etter flere avtaler som kommunene, etter råd fra Terra, inngikk med banken i perioden 2001-2006. Avtalene gikk ut på at kommunene fikk utbetalt nåverdien av fremtidige kraftinntekter og andre kommunale inntekter. Etter råd fra Terra Securities plasserte kommunene pengene i finansmarkedet. Plasseringene påførte kommunene store tap. Kommunene har krevd tapene erstattet av Terra Securities, forsikringsselskapene til Terra Securities og Terra Securities’ konkursbo. 

Kontaktinformasjon:

Investorkontakt: Rune Helland, tlf. 977 13 250

Presse: Konserndirektør for Kommunikasjon, Thomas Midteide, tlf. 962 32 017

Abonner