FØRSTE HANDELSDAG PÅ OSLO BØRS UTEN TEGNINGSRETTER

Aksjene i DnB NOR ASA vil fra og med i dag handles uten tegningsrettene som skal utstedes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.

For ytterligere detaljer om fortrinnsrettsemisjonen, vises det til gårsdagens børsmeldinger.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner