Fra pensjonsdvale til pensjonsslumring

Nordmenn er sakte men sikkert i ferd med å våkne opp fra pensjonsdvalen.
- Pensjonshverdagen er i ferd med å innhente oss, men det som tidligere best kan beskrives som likegyldighet til pensjon er nå blitt erstattet av usikkerhet, sier Vidar Korsberg Dalsbø.

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra DNB viser at kun 25 prosent tror at utbetalingen fra folketrygden sammen med tjenestepensjon vil være tilstrekkelig når man blir alderspensjonist. Tre av fire nordmenn mener med andre ord at egen pensjonsparing må til!

Hvis vi sammenligner tallene med undersøkelser gjort før pensjonsreformen ble gjennomført i 2010, er andelen som tror at pensjonen er tilstrekkelig betydelig lavere i dag enn tidligere. I flere undersøkelser i 2007-2008 svarte rundt 40 prosent at folketrygden sammen med tjenestepensjon vil være dekkende.

Mens antallet som svarer at de vil trenge mer til pensjon - og dermed må spare selv - har holdt seg på samme nivå som før pensjonsreformen (rundt 45%), har de som svarer at de er usikker på hvordan fremtidsøkonomien blir nesten doblet seg fra 15 prosent til 29 prosent på kort tid.

- Din pensjon vil bestå av tre deler: Alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og det du klarer å spare på egen hånd. Skal du ha en romslig økonomi i alderdommen, må du spare på egenhånd, og det gjelder i særlig grad hvis du ikke oppnår god oppsparing i folketrygden eller tjenestepensjonen eller har planer om å gå av med tidligpensjon, sier Dalsbø

- Alle år i arbeid teller nemlig inn i pensjonsoppsparing din hos arbeidsgiver og i folketrygden, og om du skal ta deg et friår eller gå av tidlig så koster det.

Unge må spare mer enn eldre
Jo yngre man er, jo lavere andel av de spurte i undersøkelsen tror folketrygden og tjenestepensjon vil være tilstrekkelig. Kun 18% av de i alderen 25 til 39 år tror at folketrygden sammen med tjenestepensjon er nok, mot 32% av de i alderen 40 til 59 år og 40% blant de over 60 år.

- Det er de yngste som har kommet dårligst ut av pensjonsreformen, og det er også de som må spare mer selv for å oppnå samme pensjonsytelser som dagens pensjonister. Eldre arbeidstakere blir i større grad omfattet av gamle regler for folketrygd og tjenestepensjon, og vil dermed også kunne forvente høyere utbetaling uten egen sparing, sier Dalsbø.

Undersøkelsen viser også at jo høyere inntekt og høyere utdanning du har vil du være mer tilbøyelig til å mene at folketrygden og arbeidsgivers ytelser vil være tilstrekkelig. Personer fra Østlandet og Oslo har minst tro på at pensjonsytelsene vil strekke til, mens nordlendingene er mest positiv til at pensjonen de får vil strekke til uten egen sparing.

Kontaktperson:
Vidar Korsberg Dalsbø, tlf 993 80 389
Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157628427288271/with/6514991995/

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner