Frykt ikke fredag den 13.

- Du har ikke mer uflaks på fredag den 13. Det er ingenting som tilsier at du kolliderer mer eller at du skal få et piano i hodet, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Skadeforsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

DNB Skadeforsikring har gjort en analyse av blant annet trafikkulykker på fredag den 13., men kan ikke finne bevis for at folk er mer uheldig med bulking på den såkalte ulykkesdagen.

- Det er alltid flere kollisjoner på fredager, noe som kommer av at det er mer utfart og at folk stresser mer på grunn av helghandel, hytteturer og lignende. Men hvis vi ser på tallene for fredag den 13. de siste årene, så finner vi store sprik fra år til år, og det finnes ikke noe mønster som skulle tilsi at folk kolliderer mer denne dagen, sier Dalsbø.

Også når det gjelder andre ulykker blir myten om fredag den 13. knust.

- Vi kan ikke finne noen hold i påstanden om at fredag den 13. er en ulykkesdag. Statistisk vil du ikke være i større fare for å bli utsatt for tyveri, miste bagasjen på reise eller skade deg eller dine eiendeler på denne dagen. Myten er herved avkreftet, fastslår Dalsbø.

Frykt for fredag den 13.
Paraskavedekatriafobi er betegnelsen på de som har angst for fredag den 13. Kan det tenkes at skadetallene er lave fordi folk tar forholdsregler eller er mer forsiktig på denne dagen?

- Det kan naturligvis hende at flere velger å holde seg under dyna, lar bilen stå eller er mer forsiktig på ulykkesdagen. Slike ting vil ikke vår statistikk fange opp, men det er jo heller ikke noe som skulle tilsi at fredag den 13. er en ulykkesdag utenom gammel overtro, sier Dalsbø.

Et amerikansk studie viser at folk bruker mindre penger på fredag den 13. enn vanlig forbruksmønster.

- Det kan jo tyde på at enkelt folk skremmes til å legge aktiviteter og shopping til andre dager, men det har neppe mye å si for det totale forbruket. Vi kan ikke se samme trend i Norge, for her i landet bruker vi bare ubetydelig mindre på fredager som faller på den 13. enn vanlige fredager, sier Dalsbø.

Opprinnelsen
Det er uklart hvor opprinnelsen til den påståtte ulykkesdagen kommer fra, men mye stammer nok tilbake fra gammel folketro. Det er særlig i vesteuropeiske land dagen blir knyttet til uhell. I følge gammel overtro bør man ikke starte på nye prosjekter denne dagen, og det er også svært få, selv i våre dager, som gifter seg på denne datoen. I dansk tradisjon var det også slik at man ikke skulle sjøsette båten eller dra til sjøs denne dagen.

Vi finner også spor av at fredag 13. kan binge ulykke fra kristendommen.  Judas Iskariot var den trettende ved bordet under Jesu siste påskemåltid. I kristen tradisjon har fredagen lenge vært sett på som en uheldig dag fordi Jesus døde på en fredag. Tallet 13 har vært oppfattet som et uheldig tall i mange kulturer fordi det er et usymmetrisk oddetall.

Kontakt:
Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver, tlf 993 80 389
Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/6514991995/in/set-72157628427288271

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker