Fusjon med DNB Bank ASA – tillatelser fra Finansdepartementet

Report this content

Generalforsamlingene i DNB ASA og DNB Bank ASA besluttet 30. november 2020 å fusjonere selskapene, med DNB Bank ASA som overtakende selskap.

Gjennomføringen av fusjonen er betinget av nødvendige myndighetstillatelser. De nødvendige tillatelsene ble gitt i dag, av Finansdepartementet.

Fusjonen forventes å bli gjennomført rundt 1. juli 2021. DNB ASA vil bli handlet under den midlertidige tickeren «DNBH» de siste to handelsdagene før fusjonen gjennomføres. Dette er av tekniske grunner nødvendig for å sikre at DNB Bank ASA kan benytte «DNB» som permanent ticker etter at fusjonen er gjennomført.

Det vil bli gitt mer informasjon om relevante tidspunkter i forkant av gjennomføringen av fusjonen.

Abonner