Gøy å drive bedrift – færre vil selge

Antall bedrifter som planlegger for eier- eller generasjonsskifte har falt fra 30.000 i fjor til bare 19.000 i år, viser en fersk undersøkelse som Perduco har utført for DNB.

– Årsaken er nok at mange bedrifter opplever gode tider, og da er det gøy å drive og færre som vil gi seg, tror småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Småbedriftsøkonomen har undersøkelser som viser at optimismen i norsk næringsliv er større nå enn bare for et halvt år siden, og hun tror dette lang på vei forklarer hvorfor færre planlegger å gi seg, men hun er overrasket over at endringen er så pass stor. Hun tror imidlertid at en del av forklaringen også kan ligge i at det i gode tider ikke alltid er samsvar mellom den prisen selger ønsker og det en eventuell kjøper er villig til å betale.
Når bedriften går godt er prisforventningen ofte høyere enn det en eventuell kjøper er villig til å gi, og da er det gjerne ikke aktuelt å selge. En annen årsak kan være at mange nå konsentrerer seg om driften fordi de opplever økt omsetning, stor etterspørsel og har ordrereserver og derfor utsetter eier- eller generasjonsskiftet.

Dokk Holm minner imidlertid om at det kan være lurt å gi seg på topp.
Får du ikke den prisen du ønsker i dag, vurder om prisen er riktig. Kanskje lønner det seg å fire litt på kravene, men dette må ses i sammenheng med bedriftens økonomiske utsikter, fremtidig markeds- og konkurransesituasjon og eierens alder og helse, mener hun.

Lang prosess
De 19.000 som planlegger eierskifte ønsker å gjennomføre det i løpet av de neste fem årene.
Det går ofte mange år fra eierne begynner å tenke på et eierskifte til det blir en realitet. Derfor er det viktig at eierskifteprosessen igangsettes så fort beslutningen om å selge eller overlate til andre er tatt.

I familien
Salg av bedriften eller overføring til neste generasjon er det flest ser for seg som en løsning. En av fire har ikke avklart eller bestemt seg for hvilken løsning de ønsker.

Bilde av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her

Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner