Gründere får skattegave

Gründere eller selvstendig næringsdrivende kan få flere tusen kroner i skattefradrag hvis de innen 31. mars inngår avtale om tjenestepensjon.

-Ordningen er en gavepakke for gründere eller selvstendig næringsdrivende som inngår avtale om tjenestepensjon, fordi staten da blir med på å sponse pensjonssparingen med opptil 51 prosent, mener småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB.

Dersom du som selvstendig næringsdrivende ikke inngår avtale om tjenestepensjon, får du pensjon kun fra folketrygden, og det vil ikke alltid være tilstrekkelig.

- Det er nettopp derfor myndighetene gir skattefradrag til de som kjøper tjenestepensjon, de vil oppmuntre til pensjonssparing, forklarer Dokk Holm.

Selvstendig næringsdrivende som inngår avtale om tjenestepensjon, kan spare inntil 4 prosent av inntekten mellom 1-12 G (1G = 79 216 kroner) og få skattefradrag på det beløpet de sparer som er lik marginalskatten (dvs. 39, 48 eller 51 prosent avhengig av inntektsnivå).

Så mye skattereduksjon kan du få:

  Bruttoinntekt Marginalskatt Innskudd Reell kostnad for innskudd Skatte-reduksjon
250 000 39 % 6 831 4 167 2 664
400 000 39 % 12 831 7 827 5 004
500 000 48 % 16 831 8 752 8 079
700 000 48 % 24 831 12 912 11 919
900 000 51 % 32 831 16 088 16 743


J
o høyere lønn, jo mer lønnsom sparing

Jo høyere lønn du har, jo mer lønnsom er sparingen. Høyere lønn gir gunstigere sparing fordi skatteeffekten av fradraget er like mye verdt som marginalskatten, dvs. 39,48 eller 51 prosent avhengig av inntektsnivå.

-Har den næringsdrivende to inntekter (for eksempel normal inntekt og biinntekt fra eget selskap), kan dette også være svært lønnsomt. Nøkkelen til lønnsomheten ligger i skattefradraget som går på næringsinntekt, sier Dokk Holm.


Fakta om tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende:

  • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre opptil 4 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (ca. 80.000 – 955.000 kroner) hvert år.
  • Det betales ikke skatt av den årlige avkastningen på sparingen.
  • Det betales ikke formuesskatt på sparebeløpet.
  • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt.
  • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år.
  • For å kunne utgiftsføre beløpet for innteksåret 2011 må du betale inn innen 31. mars i år.
Bilder
av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/6542599451/


Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner