Gründerkvinner satser på helse og omsorgssektoren

Mens Norge skriker etter ingeniør- og IT-tjenester, vil den store hopen av potensielle kvinnelige gründere starte virksomhet innenfor helse- og omsorgssektoren og restaurant og kafè.

Dette fremgår av en undersøkelse som Perduco har utført for DNB.

Av 190.000 kvinner som drømmer om å starte for seg selv, vil 18 prosent eller 33.000 kvinner drive innenfor helse- og omsorgssektoren. Like mange, altså 33.000 kvinner, har planer om å etablere seg med restaurant eller kafè.

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, er ikke overrasket.
-Det er fortsatt altfor få kvinner som tar ingeniør- eller realfagsutdannelse. Kvinnene velger å utdanne seg til typiske kvinneyrker. I gode tider slik vi nå har i Norge kan det være riktig å satse på restaurant eller kafe, men dette er også bransjen som lett vil merke det dersom nordmenn strammer livreima. Det at så mange kvinner planlegger egen virksomhet innen helse- og omsorgssektoren kan ha sammenheng med den nye samhandlingsrefomen. Kommunene skal overta flere helse- og omsorgsoppgaver, og det er tydeligvis mange som har troen på at kommunene vil kjøpe tjenester av private firmaer.

Forretningsidé viktig
Holm mener at gründere som har en unik forretningsidé som dekker et nytt eller latent behov har størst forutsetning for å lykkes.
-Mitt inntrykk er at mange kvinner som vil starte for seg selv gjør det samme som når de velger utdannelse; de velger tradisjonelt. Nye tall fra undersøkelsen viser derimot at de kvinnene som vil satse på helse og omsorgssektoren tar hensyn til hva som vil bli etterspurt i markedet, hvilke behov som er udekket eller latente. Det er viktig å tenke på hva som er etterspurt, hva som kan gi god økonomisk uttelling.

Potensielle mannlige gründere vil ifølge undersøkelsen starte opp virksomhet innenfor bygg og anlegg, IT eller konsulentvirksomhet. De vil tilby tjenester som Norge skriker etter akkurat nå.
-Mennene velger tradisjonelt de også, men deres tradisjon går jo ut på å velge yrker og bransjer som gir god uttelling økonomisk sett. Det har alltid vært flest menn som har tatt ingeniør- og realfagsutdannelse, og slik er det fortsatt. De som har ingeniør- og IT-utdannelse har nå gode forutsetninger for å kunne starte opp bedrifter som kan levere tjenester som mange etterspør, mener Holm.

Men altfor mange, både kvinnelige og mannlige gründere, mangler den unike forretningsideen, mener hun.
-Mye tyder på at det er få med høyere utdannelse som starter for seg selv. Mange starter konsulentvirksomhet, og disse er ofte godt voksne personer som har opparbeidet seg en kundebase de kan leve av. Det betyr at de fortsetter å gjøre det de alltid har gjort, men nå som sin egen sjef.

Nye tall fra SSB viser at 7 av 10 nye bedrifter som startes opp går dukken innen fem år.
-Altfor mange mangler nok en unik idè og kunnskapen til å sette den ut i livet. Mange har lyst til å starte en restaurant eller klesbutikk og gjør det selv om det ikke er plass til flere. Andre har en god ide, men mangler en god plan, erfarer småbedriftsøkonomen.


Bilde av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner