Heller elbil enn kollektivt

Elbilen er blitt mer attraktiv som firmabil og utgjør nå en reell konkurrent til kollektivtransporten. Elbilen er også blitt mer interessant for bedriftene siden nybilprisen har falt og momsutfordringen er løst.

- Elbil som firmabil gir lavere inntektspåslag enn andre biler. Det betyr at elbilen koster rundt 1.100 kroner i måneden å bruke. Et månedskort som dekker to soner, koster 1.070 kroner. Å finne en rimeligere firmabil for ansatte enn dette, er ikke mulig, sier Haakon J. Marthinsen. Han leder Autolease i Norge, som er del av DNB Finans.

Det er en trend at flere velger en mindre firmabil som brukes til og fra jobb, til møter, butikken, barnehagen og fotballbanen. Den store familiebilen står hjemme.
- Å bruke elbil til og fra jobb gir en helt annen fleksibilitet enn å reise kollektivt. I praksis blir elbilen suverent gunstig i forhold til kollektivtransport, sier Marthinsen.

Bedriftene
Også for bedriftene har elbilen blitt et konkurransedyktig alternativ til en bil med forbrenningsmotor. Det er to viktige årsaker: dels har elbilen blitt rimeligere fordi importørene nylig kuttet nyprisen på elbiler, og dels har den blitt rimeligere fordi Autolease har funnet en løsning på momsutfordringen som frem til nå har hemmet bedriftenes interesse for elbil. I stedet for leasing kan bedriften lånefinansiere kjøp av elbil med en garantert restverdi. Det gjør momsregnskapet mer gunstig, og gevinsten er rundt 15.000 kroner i året inkludert rentefradraget. Men også i forhold til en bil med forbrenningsmotor har elbilen blitt billigere.

En lånefinansiert elbil, f.eks. Mitsubishi i-MiEV, koster bedriften totalt 5.023 kroner i måneden, mens en dieseldrevet bil, f.eks. Citroën C1 1.0 Seduction, koster 5.533 kroner i måneden. I tillegg er påslaget av arbeidsgiveravgift lavere for elbilen.  
- For oss har det vært viktig å bidra til å gjøre elbilen mer konkurransedyktig for våre næringskunder, og det har vi fått til. Om kundene leaser en tradisjonell bil eller lånefinansierer en elbil, påvirker ikke det tilleggstjenestene Autolease leverer i en effektiv biladministrasjon, sier Marthinsen.

I fjor gjennomførte Autolease en grundig test av elbil sammen med Oslo kommune. Konklusjonen var at elbilen holder mål i forhold til de tekniske og praktiske kravene som en profesjonell bruker stiller. Men det økonomiske regnestykket var ikke i favør av elbilen.
- Nå har kostnadsbildet endret seg, og sammen med tendensen til å velge mindre firmabiler, kan dette innebære at bedriftene vil sette seg ned og vurdere hvor stor plass elbiler kan få i bilparken, sier Marthinsen.

Se elbilregnskap nederst.


Om Autolease:

Autolease er en av Norges ledende leverandører av bilfinansiering og biladministrasjon. Virksomheten er en del av DNB ASA. Autolease er også etablert i Danmark og Sverige og har en flåte på over 30.000 biler. Autolease er den eneste aktøren i markedet som har tatt internett aktivt i bruk for å synliggjøre de reelle kostnadene og samtidig gjøre bilholdet enklere. Mange bedrifter kan redusere kostnadene til bilhold.Kontakt:

Haakon J. Marthinsen i DNB Finans/Autolease, tlf. 900 12 075
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 909 29 940

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker