Historien om en norsk bankgigant

Bergens Privatbank ble stiftet i 1855. Historien om denne banken har aldri vært skrevet. Det har vært gjort flere forsøk, blant annet ved 100-årsjubileet, men ingen har lykkes før nå å fortelle denne spennende historien om landets første egentlige forretningsbank.

I dag er banken kjent som DNB, men lenge før DNB har banken spilt en viktig rolle i Bergen og i norsk økonomi og samfunnsutvikling. Boken «Banken i samfunnet» forteller historien om en av forløperne til DNB, Bergens Privatbank og Bergen Bank.
— Den handler ikke bare om banken, men også om bankens rolle i samfunnet, konflikter med Norges Bank, glade kundehistorier og vilje til å lykkes ikke bare for egen del, men også for kundene. En bank som har maktet å drive kontinuerlig helt siden oppstarten, sier divisjonsdirektør Katrine Trovik i DNB.

Arbeidet med dette historieverket har pågått i 3 år. Professor ved NHH Ola Honningdal Grytten er ansvarlig redaktør. Han har med seg to medforfattere Elisabeth Bjørsvik og Yngve Nilsen. Som prosjektleder og koordinator ble engasjert Jørn Lekve. Han er også bidratt med de fleste kundehistoriene. Videre har forlagssjef og lokalhistoriker Jo Gjerstad bidratt aktivt som billedredaktør og med lay-out. Sigbjørn Haugland har representert banken som initiativtaker og drivkraft i arbeidet fra bankens side.
— Det har vært en spennende prosess å få lage Bergen Banks historie. Det har også vært en styrke for verket at vi hadde syv mastergradsstudenter fra NHH med på laget som skrev 4 masteroppgaver fra bankens historie, sier Jørn Lekve.

En kraft i utvikling av Norge
Historien om fremveksten av Bergens Privatbank og Bergen Bank i Bergen, og etter hvert over hele landet, er også fortellingen om næringsutvikling i små og store bedrifter. Banken lånte penger til fiskere, skipsredere, handel og industri som igjen skapte arbeidsplasser for folk, inntekter til aksjonærer og utvikling av lokalsamfunn.

Reddet bedrifter
— Vi fant en pakke i banken som har vært urørt siden 1932. Innholdet bestod av papirer som avslørte en konflikt mellom vår bank og Norges Bank. Mens vi ville holde bedrifter i live, ville Norges Bank slå dem konkurs, forteller Sigbjørn Haugland.
Banken tok i større grad enn mange andre forretningsbanker lange og forpliktende engasjement i næringslivet både i gode og dårlige tider. Bergens Privatbank reddet på denne måten mange bedrifter blant andre bergensbedriften Wallendahl, som den gang stod på konkursens rand.

Landsomfattende
Helt fra starten av fikk banken kunder over hele landet spesielt i Nord-Norge. Bankens første kunde Oline Josephsdatter Skog var fra Vefsn i Nordland. Historieverket forteller også historien om den innflytelsesrike Berg-familien som etablerte virksomhet i 1828 og som hadde nær kontakt med en av bankens stiftere Herman von Tangen. Familien var sentral i arbeidet med å kjøpe opp Lofoten Kreditbank i 1951.

Fakta om «Banken i samfunnet»:
(Boken lanseres kl. 12.00 fredag 01.11.2013 på Bryggens Museum i Bergen.)
«Banken i samfunnet» er en engasjerende og lettlest bok om Bergens Privatbank/Bergen Banks historie. Eller som bokkomiteen sier det: «Boken er blitt svært bra og er en av de beste av denne type bokverk»
Boken er på noe over 400 sider, noen korte sidekommentarer, små artikler, intervjuer og mange bilder. For DNB, som om få uker flytter inn med 1700 medarbeidere i nytt bygg i Solheimsviken i Bergen er bokverket en fin anledning til å trekke linjer bakover og kanskje ta lærdom med seg inn i fremtiden. Bergens Mekaniske Verksted var også etablert i Solheimsviken. Samme år som banken og fikk en lang historie med banken.

Kontakt:
Divisjonsdirektør Katrine Trovik i DNB, tlf.: 481 95 660, katrine.trovik@dnb.no
Banksjef Sigbjørn Haugland i DNB, tlf.: 934 07 024, sigbjorn.haugland@dnb.no

Professor Ola Honningdal Grytten, tlf.: 480 72 774, ola.grytten@nhh.no

Tags:

Abonner