Hjort har levert sin rapport

Etter Panama Papers-saken besluttet styret i DNB ASA at det skulle gjennomføres en uavhengig undersøkelse av alle sider ved DNBs befatning med saken. Advokatfirmaet Hjort har nå levert sin endelige rapport, som er behandlet av styret.

Undersøkelsesteamet i Hjort er ledet av advokat Kristin Veierød, og arbeidet har tatt fire måneder. Hjort fikk teknisk bistand til å kopiere DNBs dataservere i Norge og Luxembourg og har gjennomgått et svært omfattende dokumentmateriale. I tillegg har Hjort intervjuet over 30 nåværende og tidligere ansatte i DNB.

Full oversikt over saken
– Styret har vært opptatt av å få best mulig innsikt i hva som har skjedd. Hjort har gjort en grundig jobb og har kommet med sine selvstendige vurderinger av det de har avdekket. Deres gjennomgang i styret har gitt oss en fullstendig oversikt over saken og er et godt grunnlag for læring, sier Anne Carine Tanum, styreleder i DNB ASA.

Hjort fastslår i sin rapport at DNB Luxembourg bisto kunder med etablering av 42 selskaper på Seychellene i perioden 2006 til 2008, og at samtlige selskaper er avviklet. Hjort har ikke avdekket lovbrudd knyttet til opprettelsen av dette tjenestetilbudet.

To brudd på retningslinjer
Hjort peker på at etableringen av tjenestetilbudet ikke ble godkjent etter instruks for nye produkter. I tillegg peker de på at etikkretningslinjene ikke ble fulgt ved at det ansvarlige forretningsområdet ikke stoppet tjenestetilbudet i påvente av en nærmere omdømmevurdering.

Informasjon om tjenestetilbudet ble ikke på noe tidspunkt brakt opp til tidligere eller nåværende konsernsjef eller konsernstyrene før det ble gjort til en sak i mediene våren 2016, slår rapporten fast.

Hjort peker på at Konsernrevisjonen hadde mulighet til å fange opp tjenestetilbudet basert på opplysninger de mottok i perioden 2007 til 2009.

Flere tiltak fra styret
– Styret har de siste dagene behandlet Hjorts rapport i to styremøter. I forbindelse med Panama Papers-saken vedtok styret i mai omfattende tiltak. Styret mener at de tiltakene som nå iverksettes, er godt egnet til å sikre god etterlevelse av konsernets etiske retningslinjer og å stanse uønskede produkter og tjenester i DNB, sier Tanum.

Tiltakene omhandler blant annet:

  •  Styrket kontroll med virksomheten i Luxembourg
  •  Innføring av tiltak for å forsterke kundekontrollen i Private Banking
  •  Innføring av ekstern varslerkanal i DNB i tillegg til dagens varslerkanal
  •  Innføring av ny og omfattende retningslinje for godkjennelse av nye produkter
  •  Nye retningslinjer og tiltak for styring av utenlandske datterselskaper
  •  Ekstern gjennomgang av kompetanse og prioriteringer i Konsernrevisjonen


Kontaktinformasjon:

Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil: 962 32 017
Even Westerveld, informasjonsdirektør, mobil: 400 16 744 

 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.