Høyere eiendomsverdi på miljøbygg

Entras fire nyeste miljøbygg gir selskapet en ventet ekstra gevinst på nær 80 millioner kroner. – Miljø er nøkkelen til finansiering av næringsbygg i fremtiden, mener konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Merverdien på 80 millioner kroner for Entras fire siste miljøbygg framgår av en fersk analyse gjennomført av konsulentfirmaet BCG på vegne av Entra.

Internasjonale undersøkelser viser også at miljøbygg gir dokumentert høyere eiendomsverdi. Miljøbygg har 5-20 prosent høyere leieinntekter og 10-25 prosent høyere salgspris, viser undersøkelsene. I tillegg mener to av tre investorer miljø er et viktig vurderingskriterium ved eiendomsinvesteringer.

Tydelig fortrinn

– Entra ser på miljø som et tydelig konkurransefortrinn og er bransjeledende på miljø og driver utviklingen videre. Vi mener bankene også kan spille en viktig rolle i utviklingen ved å tilby enklere og rimeligere finansiering av miljøbygg, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Entra.

Nysteen og konsernsjef Rune Bjerke i DNB har felles interesser i å diskutere hvordan nye samarbeidsformer og innovasjon kan gjøre at eiendomsbransjen tenker nytt på utvikling, finansiering og bygging av miljøbygg i Norge.

– Miljøbygg er rett og slett sunn fornuft. Lavere energiforbruk, lavere driftskostnader, mer attraktivt for leietagerne, bedre kontantstrøm for eierne, lavere risiko for bankene og bedre renter for kundene. Bygging med høy miljøstandard er imidlertid ikke liv laga uten lønnsomhet. Entras miljøbygg viser at vi er på rett vei. Restverdien på miljøbygg vil også være større fordi kostnaden ved standardheving allerede er tatt. Derfor er vår risiko ved å gå inn i finansieringer av miljøbygg lavere enn ellers, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Norge henger etter

Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk.

Bare 23 prosent av norske nybygg var i 2012 miljøsertifisert i henhold til et globalt sertifiseringssystem eller bygget for å kvalifisere til miljøsertifisering. Det betyr at Norge ligger langt bak land som Singapore, Storbritannia, USA, Australia og Brasil.

Innen 2015 er det ventet en dobling av antallet miljøsertifiserte bygg i Norge. Eksempler på miljøbygg i Entras portefølje per i dag er Powerhouse på Kjørbo utenfor Oslo, som produserer mer energi enn det bruker over byggets levetid. Kjørbo ble som det første i Norge BREEAM-NOR-sertifisert Outstanding, og er med det kategorisert som verdens mest miljøvennlige kontorbygg. Fredrik Selmers vei 4 i Oslo er det første rehabiliterte næringsbygget i Norge som oppnår passivhusstandard, tilfredsstiller energiklasse A og er godkjent som BREEAM Very Good. Brattørkaia 15 i Trondheim og Papirbredden 2 i Drammen er andre eksempler.

Kontakt gjerne:

Espen Brynsrud, kommunikasjonsrådgiver i DNB, mob: 906 06 406, espen.brynsrud@dnb.no

Ina Helen Østby, kommunikasjonsrådgiver i Entra, mob: 481 54 148, ios@entra.no 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner