Hvem får Rune Bjerkes million?

Norges beste forretningsidé skal kåres i Trondheim tirsdag 12. mars. Åtte bedrifter har kvalifisert seg til DNB Innovasjonspris’ nasjonale finale ved at de allerede har vunnet regionale finaler og 200.000 kroner.

Finalistene i DNB Innovasjonspris’ nasjonale finale, hvor førstepremien er på 1 million kroner, er:

CrayoNano, Trondheim:
Bedriften har utviklet en teknologi som kan øke kvaliteten på mobiltelefoner, LED-lys og solceller. Mens de store teknologiselskapene bruker silisium som halvledere i dag, har CrayoNano hatt gjennombrudd med et nytt stoff, nemlig ”grafén”. Fordelen med ”grafén” er at det er gjennomsiktig, bøyelig og svært energieffektivt, noe som blant annet kan gjøre det mulig å bruke elektronikk i klær.
Kontakt: Daglig leder i CrayNano, Morten Frøseth, tlf. 402 26 551

Beck Engineering, Oslo:
Bedriften har utviklet et system som ved hjelp av stereokamera og laser kan bekjempe lakselus på en effektiv og miljøvennlig måte. Hittil har lakselus vært bekjempet ved hjelp av kjemikalier og legemidler. Beck Engineerings optiske metode er langt mer miljøvennlig og automatisert.
Kontakt: Daglig leder i Beck Engineering, John Arne Breivik, tlf. 404 64 040

Ulstein Power & Control, Ålesund:
Bedriften har utviklet et konsept for en moderne skipsbro som setter mennesket i sentrum og som dermed er bedre egnet til i forhold til sikkerhet og komplekse operasjoner. Arbeidsstasjonene på broen er for eksempel utformet med tanke på å unngå trøtthet.
Kontakt: Produktsjef i Ulstein Power & Control, Arne Ove Rødstøl, tlf. 907 67 640

Green Well Technology, Gausdal:
Oljeserviceselskapet har utviklet en teknologi for rensing og gjenbruk av borefett («grease») fra brønnintervensjoner knyttet til olje- og gassboring. Teknologien kan resultere i store besparelser og til at forbruket av miljøgiftig stoff i boringsarbeid blir redusert med hele 80 prosent. På boreplattform vil reduksjonen i kranløft på grunn av redusert «grease»-forbruk bidra vesentlig til redusert personskadeomfang ombord.
Kontakt: Daglig leder i Green Well Technology, William B. Gram, tlf 907 56 107

Inflowcontrol, Porsgrunn:
Bedriften har utviklet en autonom innstrømningsventil for oljebransjen. Ventilen vil automatisk stenge for uønsket produksjon av gass og vann i horisontale oljebrønner, noe som kan bidra til at oljeproduksjon og utvinningsgrad kan økes betydelig.
Kontakt: Leder for Inflowcontrol, Vidar Mathiesen, tlf. 930 96 193

Windmaster Technologies, Stavanger:
Bedriften har utviklet et radarbasert målesystem for vindparker som gjør det mulig å måle vind og turbulens opp til 300 meter over bakken uten bruk av mast. Målesystemet leverer sanntidskunnskap om turbulens og vind i parken. Dette er spennende fordi det bidrar til økt lønnsomhet gjennom mer harmonisert produksjon. Turbinene jobber bedre sammen, med høyere oppetid, mindre slitasje og forlenget produksjonsliv.
Kontakt: Daglig leder for Windmaster Technologies, Jone Sæbbø, tlf. 928 34 142

Gentian Technology, Moss:
Bedriften har laget en løsning som kan diagnostisere infeksjon på dyr, i første omgang for hund. Det dreier seg om proteinet CRP som kan brukes for å bestemme inflammasjon hos hunder på samme måte som det brukes på mennesker. Fra sommeren av vil dette produktet bli distribuert til tyske veterinærlaboratorier.
Kontakt: Prosjektkoordinator i Gentian Technology, Ben Campbell-Kelly, tlf. 922 21 628

Flumill, Færvik på Tromøya:
Bedriften har utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere strøm ved hjelp av vannstrømmer til samme kostnad som landbasert vindkraft.
Skrueformede turbiner festes på bunnen for å utnytte vannstrømmer, for eksempel tidevann eller elver, til å produsere strøm. En testmodell er allerede testet med suksess i senter for fornybar energi i Skottland (EMEC), og Norges vassdrags- og energidirektorat har nå gitt bedriften konsesjon til å bygge en fullskala testmodell i Rystraumen i Tromsø kommune.
Kontakt: Leder for forretningsutvikling i Flumill, Karl Tore Pedersen, tlf. 480 49 000

Les mer om DNB Innovasjonspris her


Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 909 29 940

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner