I mål med kapitaloppbygging ett år før skjema

DNBs resultat for fjerde kvartal 2016 var 5 380 millioner kroner, en reduksjon på 1 404 millioner fra fjerde kvartal 2015. Til tross for at lavere renteinntekter og økte nedskrivninger reduserte overskuddet, fortsatte DNB å bygge kapital gjennom året. Styret foreslår et utbytte på 5,70 kroner per aksje.

DNB leverte solide resultater til tross for økte nedskrivninger innenfor oljerelatert virksomhet og shipping. Året endte med et overskudd på 19,3 milliarder kroner, og banken bygget opp ytterligere kapital. Konsernet tilfredsstiller kapitalkravene ett år tidligere enn plan og er godt posisjonert i forhold til konkurrenter og eventuelle nye krav.

Styret foreslår derfor å betale ut et utbytte på 5,70 kroner per aksje. Totalt utgjør dette 49,8 prosent av overskuddet for regnskapsåret 2016. DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer. Det arbeides videre med et tilbakekjøpsprogram av aksjer i løpet av 2017.

– Gjennom en lang periode med intens kapitaloppbygging har vi holdt tilbake utbytte og levert langt lavere utbytte enn våre nordiske konkurrenter. Vi er glade for at vi nå kan vende tilbake til en normalisert og bærekraftig utbyttepolitikk, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Mer Vipps, flere ideer
Betalingsappen Vipps etablerte seg i 2016 som en kjent og kjær merkevare med over to millioner brukere. I tredje kvartal kom Vipps Bedrift, og i november ble også Vipps Faktura lansert. Vipps Faktura er en enkel løsning for bedrifter som ønsker et alternativ til papirfakturaer. Gjennom Vipps kan fakturaen betales på mobilen ved hjelp av noen få tastetrykk.

DNB satser også tungt på norske gründere og vekstselskaper gjennom NXT-programmet. I oktober arrangerte DNB NXT-konferansen, Norges største møteplass mellom ideer og kapital. I november gikk startskuddet for NXT Accelerator i regi av DNB og StartupLab.

– DNB spiller en viktig rolle som bindeledd mellom idé og kapital. Vår rolle er å løfte frem lovende gründerbedrifter og bidra til at de får best mulig vekstvilkår. Noen av disse vil bli kunder i årene som kommer, andre vil bli samarbeidspartnere og noen kanskje også fremtidige konkurrenter, men alle vil bidra positivt til samfunnet. For oss er dette inspirerende. Vi erkjenner samtidig at vi ikke sitter på alle løsningene selv, og det er derfor viktig at vi danner nye former for allianser og samarbeid, sier Bjerke.

Tøff konkurranse
Regnskapet for fjerde kvartal viste et fall i renteinntektene på 690 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2015. En vesentlig forklaring er en styrt reduksjon i lån med lav lønnsomhet til større bedriftskunder i utlandet. Lavere utlånsmarginer og høyere innlånskostnader bidro også til å trekke ned inntektene, i likhet med foregående kvartaler.

Samtidig økte andre inntekter med 405 millioner kroner. Dette skyldtes blant annet økte inntekter i DNB Markets, som igjen var drevet av høy aktivitet i kapitalmarkedene for gjeld og egenkapital.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 1 753 millioner kroner i fjerde kvartal, opp 333 millioner fra tilsvarende kvartal i 2015. Nedskrivningene er i hovedsak relatert til store og internasjonale bedrifter innenfor oljerelaterte næringer. Kostnadene steg med 1 568 millioner kroner, men justert for engangshendelser i 2015 var denne posten 225 millioner lavere enn året før.

– Alt i alt er vi fornøyde med resultatene i 2016, tross økte tap og store valutasvingninger. Når vi nå er i mål med kapitaloppbyggingen, blir den viktigste finansielle jobben vår fremover å øke egenkapitalavkastningen i kombinasjon med et robust utbyttenivå. Like viktig er det å jobbe knallhardt hver dag for å innfri de forventningene kundene har til oss, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2016
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (9,3)
• Resultatet var 5,4 milliarder kroner (6,8)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,0 prosent (14,4)
• Resultat per aksje ble 3,16 kroner (4,11)
• Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (15,0)
• Kostnadsgraden var 41,2 prosent (28,1)

Finansielle nøkkeltall for året 2016
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 30,8 milliarder kroner (34,1)
• Resultatet var 19,3 milliarder kroner (24,8)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,0 prosent (14,4)
• Resultat per aksje ble 11,46 kroner (14,98)
• Egenkapitalavkastningen ble 10,1 prosent (14,5)
• Kostnadsgraden var 40,9 prosent (36,9)
• Foreslått utbytte er 5,70 kroner per aksje (4,50)

Sammenlignbare tall for 2015 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.