Inflowcontrol vant DNBs regionale innovasjonskonkurranse

Inflowcontrol fra Porsgrunn har beste forretningsidé i Telemark, Vestfold og Buskerud. Bedriften ble tildelt DNBs regionale innovasjonspris på 200.000 kroner for å ha utviklet en autonom innstrømningsventil for oljebransjen.Dette skjedde på et innovasjonsarrangement hos FMC Technologies på Kongsberg tirsdag 12. februar.
DNBs distriktsbanksjefer, Tom Olaf Kjær (t.h.) og Tom Arne Akerholt, gratulerte og overrakte prisen til Interflowcontrols leder og grunnlegger, Vidar Mathiesen (midten), mens jurymedlem Kristin Saga fra NHO (t.v.) overrakte diplomen.

Som regional vinner har Inflowcontrol også kvalifisert seg til DNB Innovasjonspris' nasjonale finale, som i år avholdes i Trondheim 12. mars, hvor førstepremien er på hele 1 million kroner.

Spennende ventil
Inflowcontrols nye ventil vil automatisk stenge for uønsket produksjon av gass og vann i horisontale oljebrønner, noe som kan bidra til at oljeproduksjon og utvinningsgrad kan økes betydelig.

I juryens begrunnelse heter det at ”bedriften representerer en innovativ tenkning innenfor et område hvor nyvinninger kan gi svært store gevinster. Juryen har vektlagt at ideen er kunnskapsdrevet og kan bidra til å forsterke norsk næringsutvikling og ressursutnyttelse. Vinneren har en god og gjennomtenkt realiseringsplan, et betydelig økonomisk potensial og vil bidra til å skape store verdier for hele samfunnet. Redusert nivå av vann og gass i produsert olje kan gi store miljømessige besparelser i etterbehandlingen av produsert olje.”

Vidar Mathiesen sier at det å vinne en slik pris gir både anerkjennelse og inspirasjon.
-I den fasen Inflowcontrol er i nå kommer også pengene godt med, og vi satser selvfølgelig på å vinne den nasjonale finalen i Trondheim. Selv om vi bare har holdt på med dette i halvannet år, så har vi kommet langt. Vi er allerede i dialog med flere oljeselskaper som er interessert i å teste ventilen vår, opplyser han.

Sterk konkurranse
Inflowcontrol vant DNBs regionale innovasjonspris for Telemark, Vestfold og Buskerud i sterk konkurranse med:

  • Mcash Norge AS fra Tønsberg med en mobil betalingstjeneste som skal dekke et vidt spekter av ulike betalingsscenarioer, og som kobler sammen alle aktørene i verdikjeden for betaling fra konsument til brukersted og bank.

  • Rotoboost AS fra Tønsberg med et apparat for vannelektrolyse som produserer hydrogen svært effektivt med et kompakt apparat.

  • Kongsberg Esco MPV AS fra Kongsberg med 2SV, et patentsøkt ventilkonsept hvor kritiske bevegelige deler kan skiftes med gjennomstrømning i ventilen og uten at ventil må demonteres fra rørlinje.

  • NobelTechnic AS fra Solbergelva i Buskerud med ladeutstyr som kun benytter elektrisk tilkobling og eliminerer behov for trykkluft og hydraulikk.

Juryen
Juryen besto av juryformann Terje Aasland (Næringskomiteen, Stortinget), Trond Haukvik (DNB), Marit Larsen (Tel-Tek AS), Einar Olsen (Drammen Havn), Jan Petter Gundersen (LO), Kristin Saga (NHO, Vestfold) og Eric Sandtrø (Fjellsport AS).

Kontakt:
Leder for Inflowcontrol, Vidar Mathiesen, tlf. 930 96 193
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 909 29 940

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia