Ingen ektefelle = skattefelle

Dette gjelder mange av de totalt 360.000 selvstendig næringsdrivende i Norge. De som betaler toppskatt kan dele bedriftens overskudd med ektefellen og dermed redusere skatten.

-Denne muligheten er det viktig at de som driver enkeltpersonforetak er obs på nå før selvangivelsen skal leveres på papir innen 30.april eller elektronisk innen 31. mai, minner småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, om.
Hun presiserer at dette er en fullt lovlig løsning forutsatt at ektefellen har utført arbeid for foretaket.
-Overfører du deler av virksomhetens overskudd til ektefellen oppnår du både redusert skatt og at vedkommende får pensjonspoeng. Sistenevnte vil være spesielt verdifullt for ektefeller som kanskje er hjemme med barna når de ikke hjelper til i virksomheten og ikke har annet lønnet arbeid, mener Dokk Holm.

Anses som felles bedrift
Skattemyndighetene åpner for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som ”felles bedrift” når man er gift, er registrert partner eller meldepliktig samboer, selv om den i sin helhet eies av den ene parten. Dette gjelder også dersom bedriften eies av begge i fellesskap.

Fordeling av overskuddet
Når overskuddet skal fordeles, må begges arbeidsinnsats i bedriften vurderes, og det skal tas hensyn til både kvalitet og omfang av arbeidet.
-Har begge ektefellenes innsats i bedriften vært nokså lik, kan det være riktig å fordele overskuddet likt. Har den andre ektefellen bare utført "uselvstendig eller underordnet arbeid", kan vedkommendes del av overskuddet ikke settes høyere enn hva det ville kostet å ansette en utenforstående til å utføre arbeidet. Dette betyr at dersom den andre ektefellen utfører arbeid på linje med en ansatt, er det naturlig at fordelingen av overskuddet er mest mulig likt lønnsnivået for en ansatt i tilsvarende stilling.


Flere fakta om løsningen:

  • Hvordan meldes dette til skattemyndighetene? I Næringsoppgave 1 for næringsdrivende på side 4 i postene 0401 - 0403, skriver du inn hvor mye du og din ektefelle, meldepliktig samboer eller registrert partner skal ha av overskuddet for 2012.
  • Hva med samboere? Vanlige samboere kan ikke fordele overskuddet. Ønsker du å betale lønn til en samboer (og andre), inntrer vanlige arbeidsgiverplikter.
  • Fordeling av underskudd? Du skulle kanskje tro at når du kan fordele overskuddet, er det også mulighet for å fordele et eventuelt underskudd. Det er ikke mulig, hele underskuddet skal føres på eier av bedriften.

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Abonner