Ingen likestilling i jula

Likestillingen har ikke nådd julestria. Mamma – eller kvinnen – påtar seg ansvaret for det meste, viser en undersøkelse som Ipsos MMI har gjort for DNB.

Bare 2 prosent mener at mannen har hovedansvaret for julehandelen, mens hele 53 prosent mener at kvinnen har det. 43 prosent mener imidlertid at begge har hovedansvaret. Andelen som mener at ansvaret er delt, er større blant de yngre og lavere blant de godt voksne, fremgår det av undersøkelsen.

Nissemann
-Det er fortsatt slik at det oftest er kvinnen som kjøper inn gavene, mens det ofte er mannen som får gleden av å dele dem ut. Det er jo fortsatt slik at nissen oftest er en mann, erfarer Sandmæl.

Undersøkelsen viser at mannen vil bruke 6.455 kroner på årets julegaver, mens kvinnen vil bruke 5.531 kroner. Og mens over en tredjedel av mannens gavebudsjett går til samboeren eller ektefellen, vil kvinnen kun bruke en femtedel på gaven til partneren sin.
-Mannen har gjerne færre å kjøpe til. I tillegg har nok kvinner en større forventning til gaven enn det mannen har, mener Sandmæl.

Budsjett viktig
-Mennene handler ofte også inn de få julegavene de skal kjøpe i siste liten. Når tiden er knapp og butikkene fulle, blir det ofte dyrt – og ofte også feil. En gave som er dyrere enn familien egentlig har råd til vil ikke alltid bli satt pris på, og i hvert fall ikke hvis den ikke faller helt i smak. Det er derfor viktig at familier eller par setter opp et budsjett for julehandelen, slik at ingen bruker mer enn familien har råd til. Julefeiringen koster, og det er mer enn gaver som skal kjøpes inn, minner Sandmæl om.


Bilde av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her


Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner