Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA

Aksjonærene i DNB ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag 13. juni 2016 kl. 08.30 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo.

Innkallingen følger vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 23 26 84 00
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon, +47 962 32 017
Øystein L. Indrevær, Direksjonssekretær, +47 990 07 994

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker