Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærer i DnB NOR ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 30. april 2008 kl. 1800 i DnB NORs lokaler i Kirkegaten 21, Oslo. Innkalling til ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA ligger vedlagt.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner