Innkalling til ordinær generalforsamling i DNB ASA

Report this content

Aksjonærene i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 24. april 2018 kl. 15.00 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo.

Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, kapitalnedsettelse som følge av tilbakekjøpte aksjer, valg av styre og valgkomité samt fastsettelse av godtgjørelse til disse. Styret ber også generalforsamlingen om fullmakt om tilbakekjøp av aksjer på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på opp til 0,5 prosent, med gyldighet frem til ordinær generalforsamling i 2019. DNB vil i første omgang søke Finanstilsynet om en ramme på 2 prosent for tilbakekjøp samt 0,5 prosent for sikringsformål.

Innkallingen følger vedlagt.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst klikk her.

Besøk oss på dnb.no