Innkalling til ordinær generalforsamling i DNB ASA

Report this content

Aksjonærene i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2019 kl. 15.00 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. 

Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, kapitalnedsettelse som følge av tilbakekjøpte aksjer, valg av medlemmer til styre og valgkomité samt fastsettelse av godtgjørelse til disse.  

Styret ber også generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på inntil 0,5 prosent, med gyldighet fram til ordinær generalforsamling i 2020.

Innkallingen til generalforsamlingen følger vedlagt. 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 
Thor Tellefsen, leder for Lang finansiering, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385
 

Mediekontakter:
Thomas Midteide, leder for Media & Marketing, tlf. 962 32 017
 

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg av DNB.  

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.