Innkalling til ordinær generalforsamling i DNB ASA

Aksjonærene i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 26. april 2016 kl. 15.00 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. Innkallingen følger vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 23 26 84 00
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon, +47 962 32 017
Øystein L. Indrevær, Direksjonssekretær, +47 990 07 994

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker