Invitasjon til DNBs presentasjon av 3. kvartalsresultatet den 24. oktober 2013

07.30 - offentliggjøring
DNBs resultater for 3. kvartal 2013 blir offentliggjort kl. 7.30 torsdag 24. oktober 2013. I den anledning inviterer vi til følgende presentasjoner:

09.30 – pressekonferanse og direktesendt web-TV
Pressekonferansen holdes torsdag 24. oktober kl. 09.30 i DNBs hovedkontor i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. For dem som ikke har anledning til å delta på presentasjonen, vil det bli en direktesendt overføring på web-TV. Flere detaljerer finnes på vår webside
www.dnb.no/ir
Påmelding til pressekonferansen i Oslo sendes til
Investor.Relations@dnb.no

14.00 – internasjonal telefonkonferanse for analytikere
En internasjonal telefonkonferanse for analytikere holdes torsdag 24. oktober kl. 14.00. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på tlf. 23 18 45 32. Flere detaljer om telefonkonferansen finnes på vår webside
www.dnb.no/ir

Fredag 25. oktober 07.45 – presentasjon for analytikere i London
En presentasjon for analytikere i London holdes fredag 25. oktober kl. 07.45 lokal tid hos
Nomura,
One Angel Lane, London, EC4R 3AB, United Kingdom
Påmelding til presentasjonen i London sendes til
Investor.Relations@dnb.no 

Kontakt
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sagbakken, leder Investor Relations/Kapitalanskaffelse, telefon 23 26 84 00 eller
Jan Erik Gjerland, e-post:
jan.gjerland@dnb.no, telefon 23 26 84 08.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker