Invitasjon til telefonkonferanse for investorer og analytikere

I lys av DNBs deltagelse på Morgan Stanley European Financials Conference onsdag 18. mars og vår ambisjon om likebehandling av alle investorer og analytikere, vil vi avholde en telefonkonferanse tirsdag 17. mars kl. 17:00 CET. CFO Ottar Ertzeid og CRO Ida Lerner vil være tilgjengelige for spørsmål (maksimum to spørsmål per innringer).

 

For å delta, vennligst registrer deg her.

 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner