Kan du selge, er du lettsolgt

–Selgere er det norske bedrifter trenger mest, ikke ingeniører. Men er du det også, har du skutt gullfuglen.

Det er småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB som sier dette på bakgrunn av en ny undersøkelse som Opinion Perduco har utført for DNB der 800 bedriftsledere er blitt spurt om hvilke typer arbeidskraft de trenger de neste 12 månedene. De fleste, en av fem, sier at de trenger selgere. Dernest kommer kontor- og administrasjonsmedarbeidere. Ingeniører kommer på tredjeplass.

Det er særlig varehandelen som skal rekruttere selgere, men mange andre bransjer som industri, transport og lagring og tjenesteytende næringer trenger også selgere.
–Menge bedrifter trenger nok selgere som kan bransjen de skal jobbe i. Industrien trenger for eksempel selgere som er utdannet ingeniører og legemiddelbransjen trenger selgere som er utdannet sykepleiere. Kan du både selge og har riktig utdannelse, har du skutt gullfuglen. Da kan du velge og vrake i jobber, mener Dokk Holm.

Landsdekkende behov
Blant bedrifter i Oslo og Akershus, samt på Østlandet ellers, svarer mer enn 20 prosent av bedriftslederne at de trenger flere selgere de neste 12 månedene.
–Det er størst behov for salgsfolk i Oslo og Akershus, samt resten av Østlandet, men behovet er relativt stort i hele landet, bortsett fra i Midt-Norge, konstaterer Dokk Holm.

Ingeniørbehov
Behovet for sivilingeniører og ingeniører er størst på Sør- og Vestlandet og i Midt-Norge. Mer enn 10 prosent av bedriftene i disse landsdelene svarer at de skal ha ingeniører hvis de skal rekruttere nye medarbeidere.
–Dette resultatet er ikke særlig overraskende da det er her mange av bedriftene innen oljenæringen og leverandørindustrien holder til, sier småbedriftsøkonomen.

Bilder av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her


Kontakt:
Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner