Kapitalmarkedsdag og finansielle mål mot 2018

Report this content

DNB avholder sin kapitalmarkedsdag i London i dag.

DNB har følgende finansielle hovedmål for 2016 - 2018:

Egenkapitalavkastning: Over 12 %

Ren kjernekapitaldekning: Minimum 15 % som kapitalnivå 31. desember 2016

Utbytteambisjon: 2015: ca. 30 %, 2016: 30-50 % og 2017: >50%

Kostnadsgrad: Under 40 % mot 2018

Andre mål er beskrevet i vedlagte presentasjoner.

DNB vil oppfylle kapitalkravet på 15 prosent ved hjelp av opptjent egenkapital og kapitaleffektiviseringstiltak. Kapitaleffektiviseringstiltakene forventes å ha en effekt på 80-120 basispunkter fra utgangen av tredje kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 og omfatter salg/omfordeling av eiendeler og finansiell omstrukturering. DNBs kapitalmål for 2017 er om lag 15,5 %, inklusive en management buffer på rundt 50 basispunkter.

Kontaktpersoner:

Rune Helland, leder Investor Relations, mobil (+47) 977 13 250

Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil (+47) 962 32 017

Presentasjonene er vedlagt (under) og tilgjengelige på www.dnb.no/ir

Se presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen på web-TV fra din PC her fra kl. 13.30 norsk tid, eller gå til https://www.dnb.no/en/about-us/investor-realtions/capitalmarketday2015.html hvis problember med lenken eller vår IR-side på www.dnb.no/ir.

Se presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen på web-TV fra dine mobile enheter her fra kl. 13.30 norsk tid, eller gå til https://www.dnb.no/en/about-us/investor-realtions/capitalmarketday2015.html hvis problemer med lenken eller til vår mobil side: m.dnb.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner

Dokumenter og linker