Kapitalmarkedsdag og finansielle mål mot 2019

DNB avholder konsernets kapitalmarkedsdag i London i dag. 

DNB har følgende finansielle hovedmål for 2017-2019:
- Det overordnede målet mot 2019 er en egenkapitalavkastning over 12 prosent
- En kostnadsgrad under 40 prosent
- Ren kjernekapitaldekning på cirka 15,7 prosent, inklusive en egenbuffer
- En utbyttegrad for 2016 på mellom 30 og 50 prosent. En utbyttegrad over 50 prosent fra 2017
- Estimerte nedskrivninger på inntil 18 milliarder kroner over perioden 2016-2018

Andre mål er beskrevet i vedlagte presentasjon. Presentasjonen er også tilgjengelig på www.dnb.no/ir.

Sendingen fra kapitalmarkedsdagen vil bli overført direkte fra 12:30 GMT / 13:30 CET.

Kontaktpersoner:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder Investor Relations, mobil (+47) 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, mobil (+47) 977 35 378

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil (+47) 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker