KAPITALNEDSETTELSE GJENNOMFØRT

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogram som ble gjennomført av DNB ASA i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i 2017 og 2018, vedtok selskapets ordinære generalforsamling 24. april 2018 at aksjekapitalen skal reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287 988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 24 431 973 aksjer.

Kapitalnedsettelsen ble godkjent av Finanstilsynet den 4. juni 2018 og deretter meldt til Foretaksregisteret for iverksettelse av en seks ukers kreditorfrist. Kreditorfristen har nå utløpt og kapitalnedsettelsen er gjennomført i tråd med generalforsamlingens beslutning. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner