Kapitalnedsettelse gjennomført

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogrammene som ble gjennomført av DNB ASA i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i 2018 og 2019, vedtok selskapets ordinære generalforsamling 30. april 2019 at aksjekapitalen skal reduseres med 240 655 030 kroner, fra 16 043 668 880 kroner til 15 803 013 850 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 24 065 503 aksjer.  

Kapitalnedsettelsen ble meldt til Foretaksregisteret den 14. mai 2019. Den etterfølgende kreditorfristen på seks uker er nå utløpt, og kapitalnedsettelsen er gjennomført i tråd med generalforsamlingens beslutning.

DNB ASAs nye aksjekapital er på 15 803 013 850 kroner fordelt på 1 580 301 385 aksjer hver pålydende 10 kroner.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner