Kapitalnedsettelse gjennomført

Report this content

Det ble vedtatt på DNB ASAs ordinære generalforsamling 30. juni 2020 at selskapets aksjekapital skal reduseres med 299 363 640 kroner, fra 15 803 013 850 kroner til 15 503 650 210 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 29 936 364 aksjer. Kapitalnedsettelsen er i tråd med tilbakekjøpsprogrammene som ble gjennomført av selskapet i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i 2019 og 2020. Kapitalnedsettelsen ble meldt til Foretaksregisteret 14. juli 2020, den etterfølgende kreditorfristen på seks uker er utløpt, og kapitalnedsettelsen er gjennomført i tråd med generalforsamlingens beslutning. DNB ASAs nye aksjekapital er på 15 503 650 210 kroner, fordelt på 1 550 365 021 aksjer hver pålydende 10 kroner.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-8.

Abonner